Denna Lodge är avsett att vara ett centrum för andlig ljus. Alla själar som vill tjäna det Stora Vita Ljuset, oavsett kön, religion, tro eller nationalitet kan mötas i detta planetariska brödraskap och tjänande."

White Eagle

© Copyright: White Eagle Lodge 2004

Design: Sandor Huszar 2004